Dodanie klucza GPG Raspbian Jessie

user@machine:~ $ sudo apt-get update Stary:3 http://archive.raspbian.org/raspbian jessie InRelease Pobieranie:4 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease [91,8 kB] Ign:4 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease Pobieranie:5 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Packages [590 kB] Pobieranie:6 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports/main Translation-en [460 kB] Pobrano 1141 kB w 3s (288 kB/s) Czytanie list pakietów… Gotowe W: Błąd GPG: http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease: Następujące podpisy nie mogły zostać zweryfikowane […]

wykonywanie komend na zdalnym serwerze

Poniżej prezentuje skrypt który pozwoli wykonać automatycznie polecenia na linux na zdalnej maszynie. Skrypt zakłada, że maszyna na której będziemy wykonywać połączenia zna nasz klucz publiczny. Jak to zrobić. Dzięki temu nie będzie potrzeba podawania hasła za każdym razem gdy będziemy dostawać się do zdalnego serwera. Kod pliku execute_remotly.sh #!/bin/bash machine_user=$1 machine_host=$2 machine_path=$3 machine_pass=$4 step1=”scp moj_skrypt_ktory_sie_wykona.sh […]

przesłanie automatyczne klucza ssh

Aby przesłać zdalnie klucz za pomocą skryptu można wykorzystać język expect. Idealnie nadaje się do oczekiwania na dane i wysłania ich w trybie terminala ssh. 1.Najpierw instalujemy go w systemie sudo apt-get install expect 2. Tworzymy plik copy-key: #!/usr/bin/expect -f set host [lindex $argv 0]; set user [lindex $argv 1]; set password [lindex $argv 2]; […]

[OpenWRT] Instalacja dnsmasq-full

Instalacja dnsmasq-full 1. Najpierw sprawdzamy jakie posiadamy repo oraz wersje: tutaj: barrier_breaker wersja: 14.07 2. Sprawdzamy możliwość zainstalowania pakietu poprzez domyślne repo: opkg install dnsmasq-full Gdy nie dostaniemy błędu poniżej przechodzimy do pkt 6: Innaczej jak twierdzi źródło możemy dostać taki błąd poniżej: daemon.crit dnsmasq[1692]: cannot read /usr/share/dnsmasq/trust-anchors.conf: No such file or directory daemon.crit dnsmasq[1692]: […]

Lora Antena

Witam, Podzielę się z wami opowieścią o LoRa i zewnętrznej antenie. Posiadając moduł lora na zdjęciu poniżej chciałem mieć możliwość podłączenia zewnętrznej anteny. Pierwszym pytaniem było jak ? 😉 Znalazłem jednak podobny schemat modułu, który siedział na mojej płytce – czyli RFM95W. Dobrze widać na schemacie, że wyjście anteny jest wyprowadzone bezpośrednio do wtyczki. Dodatkowo […]

Event Sourcing

Przykład kodu: https://github.com/Pragmatists/eventsourcing-java-example O co chodzi: https://bulldogjob.pl/articles/122-cqrs-i-event-sourcing-czyli-latwa-droga-do-skalowalnosci-naszych-systemow_ Szkolenie: https://www.youtube.com/watch?v=dEA6uv0FPpE