instalacja bluez bluetooth raspberry pi3

Należy wpierw zainstalować wszystkie potrzebne pakiety. W przypadku ich braku dostaniemy komunikat configure: error: D-Bus >= 1.6 is required sudo apt install libdbus-1-dev libudev-dev libical-dev libreadline-dev albo sudo apt-get install -y libusb-dev libdbus-1-dev libglib2.0-dev libudev-dev libical-dev libreadline-dev Następnie pobieramy ze źródeł najnowszą wersję wget http://www.kernel.org/pub/linux/bluetooth/bluez-5.47.tar.xz Rozpakowujemy w katalogu, gdzie będziemy przeprowadzać instalcję cd bluez-5.47; tar […]

raspberry pi – camera stream

1. Inicjalizacja modułu kamerki sudo modprobe bcm2835-v4l2 mozna zapisc do /etc/modules linię: bcm2835-v4l2 2. Test strumienia gst-launch-1.0 v4l2src ! video/x-raw-yuv,width=128,height=96,format='(fourcc)’UYVY ! videoconvert ! ffenc_h263 ! video/x-h263 ! rtph263ppay pt=96 ! udpsink host=192.168.1.1 port=5000 sync=false gst-launch-1.0 v4l2src ! video/x-raw-yuv,width=128,height=96,format='(fourcc)’UYVY ! videoconvert ! ffenc_h263 ! video/x-h263 ! rtph263ppay pt=96 ! udpsink host=192.168.0.223 port=5000 sync=false GST_DEBUG=3 gst-launch-1.0 -v […]