własny plugin pipeline w graylog

Zaczynamy od wpisania polecenia w naszym workspace, gdzie poniższe dane należy zamienić na swoje: stąd można pobrać archetype mvn archetype:generate -DgroupId=pl.pasja-programowanie -DartifactId=graylog-plugin-example -Dpackagename=pl.pasja-programowanie.graylog.plugin -DarchetypeGroupId=org.graylog -DarchetypeArtifactId=graylog-plugin-archetype -DgithubRepo=”Alias naszego repo na github” -DownerEmail=Moj.Adres@email.pl -DownerName=”Twórca” -DpluginClassName=StringExampleFunction -DarchetypeVersion=2.4.6 W naszym workspace zostanie utworzony katalog graylog-plugin-example …. Tutaj zmiana dodanie kodu źródłowego ….. Aby zbudować projekt wpisujemy polecenie: mvn clean […]