kopia i przywrócenie danych z mongo jednej kolekcji

W celu zrobienia kopii jednej kolekcji i przywrócenie je na innym/tym samym serwerze należy użyć komend poniżej. Najpierw robimy kopię mongodump –host serwer_z_kolekcja –collection nazwa_kolekcji –port 27017 -d nazwa_bazy_danych –out sciezka_do_zapisu_kopii Następnie przywracamy dane mongorestore –host serwer_do_wgrania –port 27017 -d nazwa_bazy_danych sciezka_do_zapisu_kopii/baza