Dodanie klucza GPG Raspbian Jessie

user@machine:~ $ sudo apt-get update Stary:3 http://archive.raspbian.org/raspbian jessie InRelease Pobieranie:4 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease [91,8 kB] Ign:4 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease Pobieranie:5 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Packages [590 kB] Pobieranie:6 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports/main Translation-en [460 kB] Pobrano 1141 kB w 3s (288 kB/s) Czytanie list pakietów… Gotowe W: Błąd GPG: http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease: Następujące podpisy nie mogły zostać zweryfikowane […]

instalacja bluez bluetooth raspberry pi3

Należy wpierw zainstalować wszystkie potrzebne pakiety. W przypadku ich braku dostaniemy komunikat configure: error: D-Bus >= 1.6 is required sudo apt install libdbus-1-dev libudev-dev libical-dev libreadline-dev albo sudo apt-get install -y libusb-dev libdbus-1-dev libglib2.0-dev libudev-dev libical-dev libreadline-dev Następnie pobieramy ze źródeł najnowszą wersję wget http://www.kernel.org/pub/linux/bluetooth/bluez-5.47.tar.xz Rozpakowujemy w katalogu, gdzie będziemy przeprowadzać instalcję cd bluez-5.47; tar […]

własny plugin pipeline w graylog

Zaczynamy od wpisania polecenia w naszym workspace, gdzie poniższe dane należy zamienić na swoje: stąd można pobrać archetype mvn archetype:generate -DgroupId=pl.pasja-programowanie -DartifactId=graylog-plugin-example -Dpackagename=pl.pasja-programowanie.graylog.plugin -DarchetypeGroupId=org.graylog -DarchetypeArtifactId=graylog-plugin-archetype -DgithubRepo=”Alias naszego repo na github” -DownerEmail=Moj.Adres@email.pl -DownerName=”Twórca” -DpluginClassName=StringExampleFunction -DarchetypeVersion=2.4.6 W naszym workspace zostanie utworzony katalog graylog-plugin-example …. Tutaj zmiana dodanie kodu źródłowego ….. Aby zbudować projekt wpisujemy polecenie: mvn clean […]

kopia i przywrócenie danych z mongo jednej kolekcji

W celu zrobienia kopii jednej kolekcji i przywrócenie je na innym/tym samym serwerze należy użyć komend poniżej. Najpierw robimy kopię mongodump –host serwer_z_kolekcja –collection nazwa_kolekcji –port 27017 -d nazwa_bazy_danych –out sciezka_do_zapisu_kopii Następnie przywracamy dane mongorestore –host serwer_do_wgrania –port 27017 -d nazwa_bazy_danych sciezka_do_zapisu_kopii/baza

wykonywanie komend na zdalnym serwerze

Poniżej prezentuje skrypt który pozwoli wykonać automatycznie polecenia na linux na zdalnej maszynie. Skrypt zakłada, że maszyna na której będziemy wykonywać połączenia zna nasz klucz publiczny. Jak to zrobić. Dzięki temu nie będzie potrzeba podawania hasła za każdym razem gdy będziemy dostawać się do zdalnego serwera. Kod pliku execute_remotly.sh #!/bin/bash machine_user=$1 machine_host=$2 machine_path=$3 machine_pass=$4 step1=”scp moj_skrypt_ktory_sie_wykona.sh […]

przesłanie automatyczne klucza ssh

Aby przesłać zdalnie klucz za pomocą skryptu można wykorzystać język expect. Idealnie nadaje się do oczekiwania na dane i wysłania ich w trybie terminala ssh. 1.Najpierw instalujemy go w systemie sudo apt-get install expect 2. Tworzymy plik copy-key: #!/usr/bin/expect -f set host [lindex $argv 0]; set user [lindex $argv 1]; set password [lindex $argv 2]; […]

docker i graylog-server

1. Generujemy hasło do naszego graylog echo -n „Enter Password: ” && head -1 < /dev/stdin | tr -d '\n' | sha256sum | cut -d" " -f1 Zapisujemy nasze hasło jak i wygenerowany hash. 2. Tworzymy plik docker-compose.yml version: '2' services: mongo: image: "mongo:3" elasticsearch: image: "elasticsearch:2" command: "elasticsearch -Des.cluster.name='graylog'" graylog: image: graylog2/server:2.2.1-1 environment: GRAYLOG_PASSWORD_SECRECT: […]

instalacja docker

Przed pobraniem dockera należy zapoznać się jaka jest wymagana jego wersja https://success.docker.com/article/compatibility-matrix Gdy już posiadamy plik konfiguracyjny docker-file.yml należy również spojrzeć, której wersji docker potrzebuje za pomocą Macierzy kompatibliności https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-versioning/ 1. Pobranie i instalacja docker sudo -s apt-get install wget wget -qO- https://get.docker.com/ | sh albo apt-get install curl curl -sSL https://get.docker.com/ | sh 2. […]

raspberry pi – camera stream

1. Inicjalizacja modułu kamerki sudo modprobe bcm2835-v4l2 mozna zapisc do /etc/modules linię: bcm2835-v4l2 2. Test strumienia gst-launch-1.0 v4l2src ! video/x-raw-yuv,width=128,height=96,format='(fourcc)’UYVY ! videoconvert ! ffenc_h263 ! video/x-h263 ! rtph263ppay pt=96 ! udpsink host=192.168.1.1 port=5000 sync=false gst-launch-1.0 v4l2src ! video/x-raw-yuv,width=128,height=96,format='(fourcc)’UYVY ! videoconvert ! ffenc_h263 ! video/x-h263 ! rtph263ppay pt=96 ! udpsink host=192.168.0.223 port=5000 sync=false GST_DEBUG=3 gst-launch-1.0 -v […]