Dodanie klucza GPG Raspbian Jessie

user@machine:~ $ sudo apt-get update Stary:3 http://archive.raspbian.org/raspbian jessie InRelease Pobieranie:4 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease [91,8 kB] Ign:4 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease Pobieranie:5 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Packages [590 kB] Pobieranie:6 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports/main Translation-en [460 kB] Pobrano 1141 kB w 3s (288 kB/s) Czytanie list pakietów… Gotowe W: Błąd GPG: http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease: Następujące podpisy nie mogły zostać zweryfikowane […]