instalacja bluez bluetooth raspberry pi3

Należy wpierw zainstalować wszystkie potrzebne pakiety.
W przypadku ich braku dostaniemy komunikat configure: error: D-Bus >= 1.6 is required


sudo apt install libdbus-1-dev libudev-dev libical-dev libreadline-dev
albo

sudo apt-get install -y libusb-dev libdbus-1-dev libglib2.0-dev libudev-dev libical-dev libreadline-dev

Następnie pobieramy ze źródeł najnowszą wersję

wget http://www.kernel.org/pub/linux/bluetooth/bluez-5.47.tar.xz

Rozpakowujemy w katalogu, gdzie będziemy przeprowadzać instalcję

cd bluez-5.47; tar -xvf bluez-5.47.tar.xz

Następnie w tym samym katalogu tworzymy plik konfiguracyjny instalacji

./configure --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var

Na końcu instalacja

sudo make install

Tworzymy kopię konfiguracji usługi

sudo mv /usr/lib/bluetooth/bluetoothd /usr/lib/bluetooth/bluetoothd-543.orig

Dodajemy nową konfigurację

ln -s /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd /usr/lib/bluetooth/bluetoothd

Na końcu w pliku poniżej serwisu zmieniamy zmieniamy linię ExecStart
ExecStart=/usr/lib/bluetooth/bluetoothd
na
ExecStart=/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd

oraz przeładowujemy nową konfigurację


sudo vim /lib/systemd/system/bluetooth.service
sudo systemctl daemon-reload

Podobą instrukcję można znaleść pod linkiem

root