własny plugin pipeline w graylog

Zaczynamy od wpisania polecenia w naszym workspace, gdzie poniższe dane należy zamienić na swoje: stąd można pobrać archetype

mvn archetype:generate -DgroupId=pl.pasja-programowanie -DartifactId=graylog-plugin-example -Dpackagename=pl.pasja-programowanie.graylog.plugin -DarchetypeGroupId=org.graylog -DarchetypeArtifactId=graylog-plugin-archetype -DgithubRepo="Alias naszego repo na github" -DownerEmail=Moj.Adres@email.pl -DownerName="Twórca" -DpluginClassName=StringExampleFunction -DarchetypeVersion=2.4.6

W naszym workspace zostanie utworzony katalog graylog-plugin-example

…. Tutaj zmiana dodanie kodu źródłowego …..

Aby zbudować projekt wpisujemy polecenie:

mvn clean package

Po zbudowaniu kopiujemy nasz plugin do katalogu plugins w graylog

scp workspace/graylog-plugin-example/graylog-plugin-example.jar LOGIN@SERWER:/usr/share/graylog-server/plugins/

Restartujemy serwer graylog i cieszymy się nowo dodanym pluginem graylog

/etc/init.d/graylog-server restart

Pod tym linkiem znajdziemy więcej pluginów oficjalnie wydanych dla graylog2

Wpis tłumaczony na podstawie https://www.graylog.org/post/writing-your-own-graylog-processing-pipeline-functions

Po więcej zapraszam do dokumentacji graylog

root