kopia i przywrócenie danych z mongo jednej kolekcji

W celu zrobienia kopii jednej kolekcji i przywrócenie je na innym/tym samym serwerze należy użyć komend poniżej.

Najpierw robimy kopię

mongodump --host serwer_z_kolekcja --collection nazwa_kolekcji --port 27017 -d nazwa_bazy_danych --out sciezka_do_zapisu_kopii

Następnie przywracamy dane

mongorestore --host serwer_do_wgrania --port 27017 -d nazwa_bazy_danych sciezka_do_zapisu_kopii/baza

root