instalacja docker

Przed pobraniem dockera należy zapoznać się jaka jest wymagana jego wersja

https://success.docker.com/article/compatibility-matrix

Gdy już posiadamy plik konfiguracyjny docker-file.yml należy również spojrzeć, której wersji docker potrzebuje za pomocą Macierzy kompatibliności
https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-versioning/

1. Pobranie i instalacja docker

sudo -s

apt-get install wget
wget -qO- https://get.docker.com/ | sh

albo

apt-get install curl
curl -sSL https://get.docker.com/ | sh

2. Instalacja docker-compose (w celu uruchamania z konfiguracją opisą w skryptach).

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.23.1/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

3. Wchodzimy do katalogu z projektem i wykonujemy polecenie

cd ~/projekty
docker-compose up

root