Lora + Arduino + Rasbpery Pi + MQQT = Domoticz

Aby aktualizować dane finalnie w domoticzu dostępne jest wiele metod, skupiłem się na dwóch

http://domoticz.pasja-programowanie.pl/json.htm?type=command&param=udevice&idx=9&nvalue=0&svalue=23.4;8;0
mosquitto_pub -h 192.168.0.1 -u pawel -P b5yReG4G -t ‚domoticz/in’ -m ‚{„command”:”udevice”,”idx”: 9, „nvalue”:0,”svalue”: „23.5;14.0;0″,”Battery”:230}’

root