mint remote desktop – wirtualny pulpit – No supported authentication methods

Gdy pojawi się komunikat: No supported authentication methods albo No matching security types

Należy na konsoli SSH zdalnie wywołać następujący skrypt:


#!/bin/bash
export DISPLAY=:0
read -e -p "VNC Password: " -i "ubuntu" password
dconf write /org/gnome/desktop/remote-access/enabled true
dconf write /org/gnome/desktop/remote-access/prompt-enabled false
dconf write /org/gnome/desktop/remote-access/authentication-methods "['vnc']"
dconf write /org/gnome/desktop/remote-access/require-encryption false
dconf write /org/gnome/desktop/remote-access/vnc-password \"\'$(echo -n $password | base64)\'\"
dconf dump /org/gnome/desktop/remote-access/
sudo service lightdm restart <- tylko na ubuntu

Gdy jednak jesteśmy zalogowani na tym komputerze, do którego będziemy chcieli się dostawać zdalnie wystarczy uruchomić następujący skrypt:

 #/bin/bash
export DISPLAY=0:0
gsettings set org.gnome.Vino require-encryption false

Przydatne jest jeszcze polecenie, które można wywołać nie mając rozpoczętej sesji X


gconftool-2 --set --type=bool /desktop/gnome/remote_access/require-encryption false

 

root