Lora + Arduino + Rasbpery Pi + MQQT = Domoticz

Aby aktualizować dane finalnie w domoticzu dostępne jest wiele metod, skupiłem się na dwóch Dostęp do domoticz za pomocą MQTT Aktualizacja danych za pomocą JSON URL http://domoticz.pasja-programowanie.pl/json.htm?type=command&param=udevice&idx=9&nvalue=0&svalue=23.4;8;0 mosquitto_pub -h 192.168.0.1 -u pawel -P b5yReG4G -t ‚domoticz/in’ -m ‚{„command”:”udevice”,”idx”: 9, „nvalue”:0,”svalue”: „23.5;14.0;0″,”Battery”:230}’

mosquitto_pub -h 192.168.0.1 -u pawel -P b5yReG4G -t ‚domoticz/in’ -m ‚{„command”:”udevice”,”idx”: 9, „nvalue”:0,”svalue”: „23.5;14.0;0″,”Battery”:230}’

mint remote desktop – wirtualny pulpit – No supported authentication methods

Gdy pojawi się komunikat: No supported authentication methods albo No matching security types Należy na konsoli SSH zdalnie wywołać następujący skrypt: #!/bin/bash export DISPLAY=:0 read -e -p „VNC Password: ” -i „ubuntu” password dconf write /org/gnome/desktop/remote-access/enabled true dconf write /org/gnome/desktop/remote-access/prompt-enabled false dconf write /org/gnome/desktop/remote-access/authentication-methods „[‚vnc’]” dconf write /org/gnome/desktop/remote-access/require-encryption false dconf write /org/gnome/desktop/remote-access/vnc-password \”\’$(echo -n $password […]