Wiele instancji ElasticSearch na jednym serwerze

Wiele instancji ElasticSearch na jednym serwerze

run multiple instances of elasticsearch on one host

 

Dla przykładu, kolejna instancja będzie z indeksem nr 2 /etc/init.d/elasticsearch2 , możemy ją nazwać jak chcemy np. /etc/init.d/elasticsearch_drugi

cp /etc/init.d/elasticsearch /etc/init.d/elasticsearch2

  1. Aby uruchomić wiele instancji na jednym serwerze należy ręcznie stworzyć skrypt /etc/init.d/elasticsearch* .
  2. Należy stworzyć katalogi:

3. Należy
3. Należy nadać im uprawnienia użytkownika i grupy elasticsearch

4. Uwaga aby wszystkie instancje działały razem, muszą mieć ustawiony ten sam klaster

/etc/elasticsearch/elasticsearch.yml:

/etc/elasticsearch/elasticsearch2.yml:

5. Należy włączyć skrypt

sudo update-rc.d celeryd defaults
sudo update-rc.d celeryd enable

 

systemctl reload-configuration

 

Artykuł jest roszerzeniem :

Juggling Multiple Elasticsearch Instances on a Single Host

root