projekt zegarka z pogodą

Pewnego dnia padł pomysł na zegarek z fajnymi funkcjami.

Zegarek oprócz samej godziny miałby również wyświetlać pogodę.

Szukając wyświetlacza VFD natrafiłem na świetną i elegancką obudowę.

Całość projektu zamknięta będzie w byłym dekoderze po nc+ 😉

  1. Urządzeniem sterującym będzie ESP12E
  2. Urządzenie pracujące na standarcie 3.3v stąd jest potrzebny po drodze konwerter 5v
  3. Do wyświetlacza z NC+ został specjalnie napisany sterownik o nazwie VFD

 

a) Wgranie nowego ESPEasy

b) Podłączenie wyświetlacza i ESP

podłączenie ESP12E

c) Ustawienia pinów

Ponieważ ESP używa innych pinów potrzebna jest nam mapa pinów jak poniżej:

static const uint8_t D0   = 16;
static const uint8_t D1   = 5;
static const uint8_t D2   = 4;
static const uint8_t D3   = 0;
static const uint8_t D4   = 2;
static const uint8_t D5   = 14;
static const uint8_t D6   = 12;
static const uint8_t D7   = 13;
static const uint8_t D8   = 15;
static const uint8_t D9   = 3;
static const uint8_t D10  = 1;

#define D0 16
#define D1 5 // I2C Bus SCL (clock)
#define D2 4 // I2C Bus SDA (data)
#define D3 0
#define D4 2 // Same as „LED_BUILTIN”, but inverted logic
#define D5 14 // SPI Bus SCK (clock)
#define D6 12 // SPI Bus MISO
#define D7 13 // SPI Bus MOSI
#define D8 15 // SPI Bus SS (CS)
#define D9 3 // RX0 (Serial console)
#define D10 1 // TX0 (Serial console)

strobe pin gpio-14() 5
clock pin  gpio-16() 4
data pin   gpio-13() 7
csb pin    gpio-12() 6

Linki:

Kody RC5 i skróty do pilota nc+
http://pkteam.pl/viewtopic.php?f=93&t=4599&start=80

Protokół do wyświetlacza i przycisków
https://github.com/sklnet/DDT-driver/blob/master/frontcontroller/adb_box_vfd/front_bsla/front_bsla.c
https://github.com/sklnet/DDT-driver/blob/master/frontcontroller/adb_box_vfd/front_bska/front_bska.c


— plugin do ESPEasy
Wyjścia pinów w ESPEasy
http://simba-os.readthedocs.io/en/latest/_images/esp12e-pinout.png

 

root